Web Analytics
UKPHARMACYMEDS

ontkenning

Het bedrijf Pronto Healthcare Ltd suggereert onder geen beding een diagnose of behandeling te geven. De informatie met betrekking tot de geneeskunde op deze website is alleen voor uw informatieve doel. Dit is alleen algemene informatie en er mag niet op worden vertrouwd voor enig doel. Het is belangrijk dat de informatie die op de website beschikbaar is, niet wordt aangeboden als vervanging voor consult, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg. Raadpleeg altijd uw primaire zorgverlener voor medisch advies en behandeling.


Het Bedrijf garandeert niet dat de informatie die op of via de website wordt verstrekt juist, volledig of actueel is. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie op deze site en / of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, inclusief schade of nadelige gevolgen voor personen of eigendommen, indien en wanneer dergelijke schade of gevolgen zich voordoen.

De Vennootschap of haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze site of enige van de daarop aangeboden diensten. Deze uitgebreide beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle schade van welke aard dan ook, inclusief en zonder beperking tot compenserende, directe, indirecte of gevolgschade schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van schade aan eigendommen, levens en claims van derden.
Door een bestelling te plaatsen via de website van de Onderneming zullen de contractuele verplichtingen alleen gelden gemaakt tussen de klant aan de ene kant en de vervullende apotheek aan de andere kant voor de uitvoering van uw bestelling.ALS U DE TOEGANG TOT DE WEBSITE KRIJGT, DOET U DIT VOOR EIGEN RISICO EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE WETGEVING EN JURISDICTIE VAN UW EIGEN LANDEN.
WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (IN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) IN ENIGE KWESTIE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF WELKE VAN ONS PRODUCT OF DIENSTEN.

Altijd overleg met een arts voordat u een nieuw medicijn start.
Altijd volg de instructies die met het medicijn zijn meegeleverd.
Altijd lees de informatie die bij de medicatie is meegeleverd.

auteursrechten