Web Analytics
UKPHARMACYMEDS

ontkenning

Het bedrijf Pronto Healthcare Ltd suggereert onder geen beding een diagnose of behandeling te geven. De informatie met betrekking tot de geneeskunde op deze website is alleen voor uw informatieve doel. Dit is alleen algemene informatie en er mag niet op worden vertrouwd voor enig doel. Het is belangrijk dat de informatie die op de website beschikbaar is, niet wordt aangeboden als vervanging voor consult, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg. Raadpleeg altijd uw primaire zorgverlener voor medisch advies en behandeling.


Het Bedrijf garandeert niet dat de informatie die op of via de website wordt verstrekt juist, volledig of actueel is. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie op deze site en / of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, inclusief schade of nadelige gevolgen voor personen of eigendommen, indien en wanneer dergelijke schade of gevolgen zich voordoen.

The Company or any of its directors, employees or other representatives will not be liable for damages arising out of or in connection with the use of this site or any of the services offered thereon. This comprehensive limitation of liability applies to all damages of any kind, including and without limitation to compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of damage to property, lives and claims of third parties.
By placing an order through the Company’s website the contractual obligations will solely be created between the customer on the one side and the fulfilling pharmacy on the other side for the fulfillment of your order.ALS U DE TOEGANG TOT DE WEBSITE KRIJGT, DOET U DIT VOOR EIGEN RISICO EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE WETGEVING EN JURISDICTIE VAN UW EIGEN LANDEN.
WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (IN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) IN ENIGE KWESTIE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF WELKE VAN ONS PRODUCT OF DIENSTEN.

Altijd overleg met een arts voordat u een nieuw medicijn start.
Altijd volg de instructies die met het medicijn zijn meegeleverd.
Altijd lees de informatie die bij de medicatie is meegeleverd.

auteursrechten